מספר אחד

בהובלה ימית!


חברת קראון שיפינג בע"מ סוכנים כלליים בישראל, בשותפות של:

תכנון משלוחים - לוחות זמנים

יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל

שירות MD3 (מזרח רחוק) בפקידה שבועית ישירה בנמל אשדוד

שירות EMA (ארה"ב) בפקידה שבועית ישירה בנמל חיפה

מעקב אחר מטענים

באפשרותך להזין מס’ מספרים, המופרדים ע”י רווח או פסיק

הודעות תפעוליות

×