מספר אחד

בהובלה ימית!


חברת קראון שיפינג בע"מ סוכנים כלליים בישראל, בשותפות של:

תכנון משלוחים - לוחות זמנים

יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל

שירות MD3 בפקידה שבועית ישירה בנמל אשדוד

מעקב אחר מטענים

באפשרותך להזין מס’ מספרים, המופרדים ע”י רווח או פסיק

הודעות תפעוליות

×