הודעות תפעוליות

YM WINNER 026 - ETA Ashdod: 07/03
17.02.20
YM WINNER 026 - ETA Ashdod: 07/03
LUDWIGSHAFEN EXPRESS 027 - Sailed from Ashdod: 17/02, 06:00
17.02.20
LUDWIGSHAFEN EXPRESS 027 - Sailed from Ashdod: 17/02, 06:00
YM Welcome 018 -  ETA Ashdod: 29/02 - 1 week delay
17.02.20
YM Welcome 018 - ETA Ashdod: 29/02 - 1 week delay
הכי נצפות